loader
loaderloader
דף הבית > תנאי שימוש

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר סיפתח (האתר).

מטעמי נוחות מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אולם יש לראות בו פניה לנשים ולגברים כאחד. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו ייחשבו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. כל עדכון ו/או שינוי בתקנון האתר ייכנס לתוקף מיידית עם עלייתו לאויר.

כללי התנהגות

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים , פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

מבקרים באתר:

לגולשים המבקרים באתר תינתן האפשרות לאמץ מוסד המוכר ע"י אתר סיפתח מתוך הרשימה המופיעה במדריך העמותות. אימוץ המוסד יעשה באמצעות סימונו כעמותה הנבחרת במדריך העמותות, או בדף פרופיל העמותה. אימוץ העמותה, כמוהו כהצהרה שהעמותה הנבחרת היא זו שאליה מעוניין גולש הקצה לתעל את התרומה. במקרה בו הוסרה עמותה או כל גוף שהוא מסיבה כלשהי מרשימת העמותות, תוגדר בחירת המשתמש כ"כללי", עד שיגדיר הגולש המבקר באתר בחירה חלופית במקרה זה יחולק הרווח באופן פרופרציונאלי בין המוסדות על בסיס תחשיב הפופולאריות של המוסד בקרב ציבור הגולשים.

הרשמה לאתר

הנהלת האתר רשאית לחסום, להשעות, או להפסיק לאלתר גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.

שם משתמש וסיסמא

כחלק מתהליך פתיחת החשבון, ייתכן שתתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. הנהלת האתר רשאית לסרב להעניק לך שם משתמש מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם שם המשתמש מתחזה למישהו אחר, שם המשתמש הנו וולגרי, פוגע, או מוגן על ידי סימן מסחרי או זכויות קנייניות אחרות , או בכל דרך אחרת העלולה לגרום לבלבול. אתה תהיה אחראי על השימוש בשם המשתמש והסיסמא שלך ועל שמירת סודיותם וכן להסכים שלא להעביר או למכור את השימוש שלך או את הגישה לשירות לכל צד שלישי. אתה האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של שם משתמש והסיסמה עבור כל הפעילויות.

תחזוקה

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות כאמור לעיל.

השתתפות עמותות ומלכ"רים

  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לצירוף של עמותה מלכ"ר או כל מוסד אחר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
  • הנהלת האתר או מי מטעמה תעביר לעמותות הרשומות בו ומוכרות על ידו כ- 50% מסך רווחי האתר. להנהלת האתר שמורה הזכות הבלעדית לעדכן סכום זה ו/או לשנותו מעת לעת, תוך עדכון העמותות, המלכ"רים ושאר הגופים המוכרים ע"י הנהלת האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הרשומה של איש הקשר מטעמם.
  • גובה התרומה שתועבר למוסדות השונים על ידי הנהלת האתר ייגזר, בין היתר, ממספר הגולשים המאמצים את אותו מוסד ביחס למספר הגולשים המאמצים של כלל המוסדות שהוכרו על ידי הנהלת האתר תוך התאמה פרופורציונאלית בין גובה התרומה לבין אחוז הגולשים המאמצים את אותו מוסד מתוך סך התרומות לכלל המוסדות שהוכרו על ידי הנהלת האתר.
  • גולשים אקראיים שלא אימצו עמותה, אך עדיין מהווים מקור רווח לאתר, על פי הגדרתה הבלעדית של הנהלת האתר - תרומתם תחולק באופן כזה שישמור על ההתאמה הפרופורציונאלית של גובה התרומות למוסדות השונים, כאמור לעיל.
  • "סכום ההעברה" הנו הסכום היחסי שיועבר לעמותות ו/או ארגונים ו/או מלכ"רים כתוצאה מרווחי פעילות אתר "סיפתח", וזאת בהתאם לתחשיב גובה התרומה
  • סכום ההעברה ייקבע עד שבועיים לאחר סיום החודש הקלנדרי לגביו בוצע תחשיב הרווחיות, ויחולק למוסדות השונים לא יאוחר מתום שבועיים מיום ביצוע התחשיב כאמור.
  • הנהלת האתר תשלח את סכום ההעברה לעמותות השונות מדי חודש, ובלבד שהסכום יעלה על 100 ₪. היה והסכום קטן מ- 100 ₪, הסכום ייצבר ויועבר לחודש הבא, או זה שאחריו, וכל זאת עד שסכום ההעברה הסופי יעלה על 100 ש"ח.
  • בכדי להבטיח עמידה בתשלומים, באחריות כל העמותות, המלכ"רים והגופים הנוספים הנכללים באתר, לספק להנהלת האתר פרטי חשבון מדויקים ועדכניים של המוסדות השונים. כל עמלות בנקים שייגבו עקב פרטי חשבון לא מדויקים שנמסרו להנהלת האתר, ינוכו מהתשלום הבא של סכום ההעברה שיועבר.
  • העמותות, המלכ"רים והגופים הנוספים מתחייבים לנפק חשבונית מס כדין עבור כל תשלום שיועבר אליהם על ידי הנהלת האתר.
  • ערעור על סכום ההעברה יוגש בתוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת התשלום מהנהלת האתר. הערעור יועבר באמצעות דוא"ל לכתובת info@siftach.co.il וכן באמצעות פקס למספר 057-797-0266.

תכני האתר

הנהלת האתר עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על איכות התכנים המפורסמים באתר. יחד עם זאת, אין באפשרותה לשלוט בצורה מוחלטת על כל התכנים וייתכן מצב בו תכנים שהוזנו ע"י גולשים נמצאו לא מדויקים, מטעים, שקריים, מעליבים, משמיצים, מאיימים, פוגעים בפרטיות הזולת, פורנוגרפיים, בעלי אופי מיני, גזעניים, או בלתי חוקיים. אין הנהלת האתר אחראית לכלל התכנים המפורסמים בו, אך יחד עם זאת, במידה ונמצאו תכנים לא הולמים דוגמת אלה שהוזכרו לעיל, אנא פנו אלינו לכתובת info@siftach.co.il, ונשקול בחיוב הסרתם.

קישורים יוצאים

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

מפרסמים

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לתכנים המועלים על ידי הנהלת האתר, הם של הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו להנהלת האתר הרשאה להציגם במסגרתו.

הגבלת אחריות

הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

אזור שיפוט

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו יהיה של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

שונות

אם יש לכם אי אלו שאלות בנוגע לתקנון זה אנא, פנו אלינו לכתובת האימייל info@siftach.co.il

צרו קשר

הקלידו את הפרטים שלכם ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

שם
שם משפחה
כתובת דוא"ל
נושא הפניה
הקלד את הקוד המוצג:
security code

תודה על פנייתך. נציגינו ייחזרו אליך בהקדם האפשרי

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.