loader
loaderloader
דף הבית > חדשות סיפתח > צפי לגידול סך הישראלים שלא יעמדו בתשלומי המשכנתא

צפי לגידול סך הישראלים שלא יעמדו בתשלומי המשכנתא

פורסם ב25/02/2015
ע"י רן מלמד
"ידיד" מזהירה: בחודשים הקרובים יגדל מספר הישראלים שלא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא.

מספר הישראלים שלא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם ילך ויגדל בחודשים הקרובים, כך מזהירים ב"ידיד" , הארגון הגדול בישראל המסייע לבעלי משכנתאות הנקלעים למצוקה כלכלית. בחודש ינואר חל גידול של כ- 20 אחוז במספר הפונים ל"ידיד" המתקשים בתשלום המשכנתא. עדיין לא מדובר במינוי כונסי נכסים אך אנחנו משוכנעים שבחודשים הקרובים ילך המספר ויגדל לאחר שמשפחות שהתעקשו לרכוש דירות בשנים האחרונות לא יוכלו לעמוד יותר בתשלומים עקב העלייה בעלויות הדיור, אומר סמנכ"ל "ידיד", רן מלמד.

מהנתונים הנמצאים בידי עמותת "ידיד" עולה כי בשנת 2014 טיפלו מרכזי הזכויות של "ידיד" ביותר מ- 3,700 משפחות שלא הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם, רובם לתקופה של 6 חודשים ויותר (פרק הזמן המינימלי שרק לאחריו יכול הבנק המלווה להעביר את חוב הפיגורים לטיפול משפטי).

מהנתונים מתברר כי הערים המובילות במספר המתקשים הן: אשדוד (847) תל אביב והמרכז (798), ירושלים (412), קרית גת, קרית מלאכי ואיזור יישובי המועצות האיזוריות מסביב (590), נתניה והשרון (320) כרמיאל צפת וחצור (431). ניתוח של הנתונים מעלה כי מספר העולים המתקשים בהחזרי המשכנתא עומד על 1,549 שהם כ-41% מהפונים וכי ההתפלגות בחלוקה לגילאים מראה כי 1170 מהפונים (31%) הם בגילאי 50-65, 1,344 (36%) הם בגילאי 31-50 וכ- 5.8% הינם משפחות צעירות בגילאי 20-30. הכנסתם הממוצעת של כ-3% מהמתקשים בתשלומי המשכנתא עומדת על כ- 12,000 ש"ח לחודש ואילו השאר בסכומים של עד 8,000 ש"ח לחודש.

עוה"ד ורדית דמרי מדר שני רבינוביץ ויעל קסטן רבסקי מהמחלקה המשפטית של "ידיד" קובעות, בדו"ח מיוחד ששפרסמו המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית ב"ידיד" כי "כי המערכת המשפטית מאפשרת לכונסי נכסים מטעם הבנקים למשכנתאות לנצל את החקיקה הקיימת ולגבות תשלומים נכבדים על גבם של הלווים אשר ביום בהיר אחד מוצאים את עצמם ללא הבית שאותו עמלו לרכוש מחד ועם מצוקה כלכלית שאינה מאפשרת להם לפתוח דף חדש מאידך".

עוד קובעות עוה"ד כי "תשלום שכר הטרחה של עורכי הדין מטעם הבנקים וכונסי הנכסים המנהלים את תיקי מימוש המשכנתא בלשכות ההוצאה לפועל והמשולם על ידי הלווה/חייב הינו אחד מהחסמים הגדולים העומדים בפני לווים המבקשים להסדיר את חובותיהם.... מבדיקתנו עולה כי שכר טרחת עורכי הדין וכונסי הנכסים גבוה פי 3 ויותר משכר טרחתם של עורכי דין הממלאים תפקידים דומים בתחומים אחרים."

בדו"ח  המסכם את פעילות המחלקה המשפטית של "ידיד" בתחום המשכנתאות בעשור האחרון נאמר עוד כי "הבנקים נוהגים להתנות את ביצוע החלטות הוועדה בתנאים אשר קשה ללווים לעמוד בהם, כגון תשלום שכ"ט עו"ד, החתמת ערבים חדשים ו/או ביצוע פוליסת ביטוח משכנתא ("EMI") וכד'. לווים רבים אינם יכולים לממש את ההסדר שנקבע להם בשל התניות אלו." "יתרה מזאת" מדגישות דמרי-מדר רבינוביץ וקסטן-רבסקי "במקרים רבים, גם לאחר מימוש משכנתא ומכירת הבית, נותר חוב גדול לבנק, כך שהלווה נאלץ להמשיך לשלם תשלומי "משכנתא", גם בלי בית, בד בבד עם תשלומי שכירות, דבר המונע את שיקומו הכלכלי.

עוה"ד דמרי-מדר רבינוביץ וקסטן-רבסקי ממשיכות וקובעות כי גם לבנקים בהתנהלותם הם גורמים, לעיתים קרובות, לחובות הלווים לתפוח למימדים גדולים בהרבה מן החוב המקורי.  "הבנקים ממלאים תפקידים ופונקציות של גופים ציבוריים או מעין-ציבוריים ועל כן חלות עליהם נורמות מהמשפט הציבורי לרבות חובת תום לב מוגברת כלפי לקוחותיהם. לעיתים קרובות הבנקים לא עומדים באלו, לרבות: אי מתן הסברים או אי מתן הסברים ברורים, סירוב לתת מידע נחוץ ללווה בניגוד להוראת המקפח על הבנקים ועוד".

בין הפתרונות המוצעים בתחום המשכנתאות

 • הפחתת שיעור הריבית בהלוואות הזכאות וקביעה כי שיעור הריבית תמיד יהיה לפחות 1% פחות משיעור הריבית הממוצע בשוק.
 • הרחבת הקריטריונים לקבלת הלוואות זכאות ופרסום מידע אודותיהן
 • חיוב הבנקים ליידע את הלווים על זכותם לפנות לוועדה הבינמשרדית בצורה ברורה ובשפה המובנת להם, וזאת בטרם יינקטו נגדם הליכים משפטיים.
 • הרחבת הגישה לוועדה הבינמשרדית, גם למי שלא נטל הלוואת זכאות ממשלתית,
 • חובת עיכוב הליכים במקרה של פנייה לוועדה הבינמשרדית.
 • מתן אפשרות להגיש בקשות לוועדה הבינמשרדית ישירות ולא דרך הבנק ומתן זכות טיעון בפנייה.
 • הסמכת הוועדה לפטור לווים מהתניות לביצוע החלטות הוועדה.
 • רפורמה כוללת בנושא שכר טרחת עורכי הדין וכונסי הנכסים הכוללת: הפחתה משמעותית של שכר הטרחה המתקבל על ידי עורכי הדין וכונסי נכסים, באופן שישקף את עבודתם בצורה ריאלית.
 • קביעה מפורשת כי במקרה של פירעון חוב הפיגורים לאחר מינוי כונס נכסים, וכן במקרה של פריסת חוב ההלוואה מחדש, שכר הטרחה ייקבע לפי התקנה המאפשרת קביעת סכום נמוך יותר מהמתקבל היום.
 • בכל החלטת ועדה לפריסה יש להורות על מתן הלוואה מסובסדת למלוא חוב שכר הטרחה ועל פריסת הלוואה זו ביחד עם הלוואת המשכנתא.
 • תיקון מערכת ההוצאה לפועל כך שהחישובים בתיקי משכנתאות יפעלו בהתאם לכללים מיוחדים ו הסמכת רשם ההוצאה לפועל להפחית את שכר הטרחה של כונס הנכסים במקום בו הוא משוכנע כי טיב והיקף עבודתו של כונס הנכסים או נסיבות חריגות אחרות אינם מצדיקים שכר טרחה בסכומים הרגילים.
 • הקמת גוף פיקוח מיוחד על כונסי הכנסים ועל גובה החובות לרבות שכר הטרחה בתיקי ההוצאה לפועל.
 • הרחבת ההגנה על הזכות לדיור חלוף
 • סיוע ללווים המתקשים בתשלומי המשכנתא – הגדלת היקף הסיוע והרחבתו למענקים לכיסוי תשלומי הלוואות המשכנתא לתקופה זמנית עד קבועה, כך שבמקום סיוע בשכר דירה לתקופה ארוכה יינתן סיוע בתשלומי המשכנתא לתקופה מוגבלת שיאפשר ללווים שמירה על ביתם.
 • חיוב רשויות מקומיות להקצות מספר דירות כדירות מעבר/מקלט שימסרו ללווים לתקופה של 6-12 חודשים.
 • קביעת איסור גביית חוב לאחר מימוש, והגדרת חובות שנשארו לאחר מימוש כחובות אבודים.
 • חיוב הבנקים לפרסם את החוזים האחידים שלהם (במלואם ולא רק תקציר) בשפות הנפוצות בארץ – עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 • חיוב האפשרות לפוליסת ביטוח משכנתא למקרה אבטלה – מדובר בדרך שתסייע למתקשים לעמוד בתשלומים גם אם איבדו את מקום עבודתם וזאת מבלי שידרשו לדחיית תשלומים תוך תשלום ריבית חריגים כפי שנהוג היום.

הסקר האחרון שנערך עבור "ידיד" בחודש יולי 2013 במסגרת פרוייקט "שנת הדיור" עלה כי 55% מבעלי הדירות בישראל מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם. הסקר שהוכן על ידי מכון המחקר מאגר מוחות בהנהלת פרופ' איציק כץ קובע כי מדובר בגידול של 10% לעומת חודש אוקטובר 2011. החלוקה בקרב המתקשים עומדת על 34% המתקשים לעמוד בתשלומים ו- 21% המתקשים מאד לעמוד בהם. 33% נוספים חווים קשיים מזדמנים בתשלום המשכנתא.  בימים אלה עומלים ב"ידיד" על סקר נוסף אך מעריכים שהמספרים יהיו דומים לאלו של שנת 2013.

אמצו את עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה בפורטל סיפתח, ותרומה מרווחי האתר תועבר לעמותה.

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.