loader
loaderloader
דף הבית > חדשות סיפתח > למעלה ממליון אזרחים מודרים מאשראי

למעלה ממליון אזרחים מודרים מאשראי

פורסם ב29/10/2015
ע"י רן מלמד
עמותת "ידיד": משרד האוצר סוף סוף מודה – יש יותר ממליון אזרחים מודרים מאשראי. נדרוש תיקונים מרחיקי לכת בחוק נתוני אשראי כדי למנוע פגיעה קשה יותר באוכלוסייה מעוטת ההכנסות

"אנחנו שמחים שסוף סוף הנתונים האמיתיים נמצאים על השולחן", אומרים היום בעמותת "ידיד" לאחר הדיון הראשון שהתקיים בועדת הכלכלה של הכנסת בחוק נתוני אשראי.  "כבר יותר משנה וחצי שאנו טוענים שיש יותר ממליון אזרחים ישראלים מודרים מאשראי כלכלי וכי חלקם היחסי גבוה יותר ממספרם בקרב האוכלוסייה  הבגירה באשר חוק נתוני אשראי מיועד לסייע לחמשת העשירונים המוגדרים כמעמד הביניים כך שבניכוי 2 העשירונים העליונים אנו מדברים על קרוב ל- 20% מהאוכלוסייה", אומר סמנכ"ל "ידיד", רן מלמד.

בדיון בועדת הכלכלה אמר מלמד כי "חוק נתוני אשראי הוא אחד מהכלים החשובים היכול לייצר תחרות בשוק הפיננסי. השאלה החשובה נוגעת לדמותו של הקהל שיהנה מתחרות זו ויותר מזה, מיהם הישראלים שמצבם ילך ויחמיר אם יעבור החוק מבלי שיתווספו אליו ומסביבו שורה של צעדים משלימים משפטיים ופיננסיים שיאפשרו לכל אזרח ישראלי לייצר לעצמו הסטוריית אשראי חיובית".

מלמד הציג בועדה שורה של צעדים מעשיים ותיקונים נדרשים לחוק המוצע ולחוקים משיקים לו שלטענתו רק מימושם יוכל להביא לכך שהחוק אכן ישיג את מטרותיו בין הפתרונות והתיקונים המוצעים:

הפתרונות המוצעים - כלים ליצירת הסטוריית אשראי חיובית

נושאים לתיקון וחקיקה בתוך הצעת החוק (רשימה ראשונה)

 1. הרחבת מקורות המידע של נותני האשראי שחובה עליהם למסור מידע למאגר – גופים מוסדיים וחוץ בנקאיים
 2. השוואת הכללים החלים על הבנקים על כל גוף חוץ בנקאי הפועל לגיוס אשראי מהציבור או פועל להפצת מכשירים פיננסיים לציבור
 3. גוף המקבל מידע מהמאגר יהיה חייב גם לספק מידע בהיקף זהה בחזרה
 4. הקמת מערך ביקורת ופיקוח ממשלתי על סוכניות הדירוג כולל ביקורות של רו"ח כפי שנעשה מול גופים המקבלים תמיכות ותקציבי מדינה.
 5. הקמת מודל דירוג אחיד לכל סוכנויות דירוג האשראי והעמדת הדירוג בשקיפות לידיעת הציבור
 6. הטלת סנקציות כבדות על סוכנויות האשראי אשר יעבירו מידע לא עדכני ובכך יגרמו נזק לצרכנים מבקשי האשראי.
 7. מתן פיצוי, ללא הוכחת נזק, ללקוחות שדירוג האשראי שלהם נפגע בשל העברת מידע לא מדוייקת או לא עדכנית של סוכנויות דירוג האשראי או הגופים מעניקי האשראי
 8. עדכון נוהלי הרישום של נתונים שליליים בתוך המערכת בכדי לא להפוך תקלות כלכליות (למשל עיקול בשל אי תשלום דוח חנייה) לפעולה הפוגעת בהסטוריית האשראי החיובית וקביעת מועדי מינימום שבמסגרתם לא יועבר מידע שלילי לסוכנויות הדירוג.
 9. הקטנת פרק הזמן שבמסגרתו נמצאים נתונים שליליים במערכת והטלת סנקציות כבדות על מי שיתגלה כי לא עדכן נתונים בזמן
 10. מי משתמש ובאיזה צורה

כלים משפטיים משלימים (תיקוני חקיקה בחוקים אחרים המשפיעים ומושפעים על ידי החוק)

 1. שינוי נוהלי הבנקים בדבר הסרת עיקולים – כיום הפעולה לוקחת 3-5 ימי עסקים במהלכם יכולה המערכת הכלכלית כולה להתרסק בשל תקלה כלכלית פשוטה
 2. שינוי הוראות חוק ההוצל"פ בדבר הגבלת חשבונות בנק בשל חובות עד תקרה מינימלית  - המצב היום מביא לכך שיותר מ- 25% מהחשבונות המוגבלים בצורה חמורה הם בשל חובות של עד 5,000 ש"ח – מדובר בריסוק של המערכת הכלכלית המשפחתית
 3. יצירת כלים לתשלום חובות למי שמוגדר כסיכון לאשראי ולכן אין לו כרטיסי אשראי או יכולת להוראות קבע – יש לקבוע בחוק כי תשלומים ניתן יהיה לבצע באמצעות שוברי תשלום שיסופקו לכל אזרח בין אם מדובר בהחזר על חוב או תשלום שוטף. תשלומים כאלה יובאו בחשבון כנקודות זכות בתעודת הזהות הבנקאית
 4. הרחבת הרשימה המאפשרת יצירת הסטורייה חיובית למודרי אשראי – היום החוק החדש מדבר בעיקר על חשבונות חשמל ומים – דבר שהוא בעייתי אצל רבים אשר מעדיפים לחכות לרגע האחרון לפני התשלום ובכך יגרמו נזק להסטוריית האשראי שלהם – מוצע להוסיף לרשימה גם מתן נקודות זכות למי שזכאי למענקים ותמריצים מהמדינה – למשל מי שזכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) יקבל על כך נקודות זכות ועוד ועוד רעיונות המצויים אצלנו.
 5. מתן אפשרות לתשלום חשבונות על בסיס חודשי במקום בו בד"כ החשבונות הם דו חודשיים – מים, חשמל וכד'. האפשרות לשלם בתשלומים קטנים תחזק את האפשרות ליצירת הסטוריה חיובית.
 6. תיקון חוק איסור אפלייה – להוסיף את נושא האשראי
 7. תיקון חוק העונשין – עבירה פלילית על מי שמשתמש שלא כחוק בנתונים
 8. להוסיף לחוק תובענות ייצוגיות

כלים פיננסיים

 1. קרן הלואות למשקי בית בערבות ממשלתית – קרן הלואות למשקי בית מודרי אשראי שתאפשר להם לקבל סיוע כספי למקרים בלתי צפויים בשגרת החיים – טיפולים רפואיים, תיקון צנרת שהתפוצצה ועוד. הקרן תעמיד את ההלוואות ללקוחות בתנאי אשראי טובים תמורת ערבות אישית בלבד. נגידת בנק ישראל והמפקח על הבנקים כבר אישרו בשנה שעברה את המודל שהוצע, בתאום עם יו"ר ועדת הכלכלה דאז, פרופ' אבישי ברוורמן, המבוסס על עקרונות הקרן לעסקים קטנים במשרד הכלכלה עם ההתאמות הנדרשות עבור משקי הבית.
 2. "המסלול החדש" – חיוב הבנקים בהקמת מסלול פנים בנקאי, הכולל טיפול אישי בלקוחות בסיכון לאשראי  שיבחרו על ידי הבנק עצמו ויזכו במגוון כלים כדי לאפשר להם ליצור הסטורית אשראי בנקאי חיובית. המסלול יכלול מתן אשראי זול לבעלי החשבונות ויחייב בין השאר פתיחת תוכניות חסכון בסכומים מינימליים.
 3. בנק הדואר בנק מסחרי למודרי אשראי – הפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי המיועד לאוכלוסיות מודרות אשראי, ניצול הנגישות הפיזית כמו גם הכלים הטכנולוגיים הקיימים בבנק ממילא כדי להפוך אותו ממערכת הפועלת על בסיס מזומן בלבד לבנק מסחרי אשר לקוחותיו הינם לקוחות מודרי אשראי בעלי הכנסה נמוכה יחסית..
 4. אגודות אשראי –  פעילות המבוססת על המודל האמריקאי והכוללת גישה כוללת ומתכללת של טיפול באוכלוסייה מודרת אשראי   על פי ארבע עקרונות יסוד:
 1. אשראי - תכניות למתן אשראי על בסיס אישי כדוגמת קרן ההלוואות למשקי בית
 2. חסכון -  תכניות להגדלת ההון של אגודת האשראי באמצעות עידוד חסכון של חברי האגודה.
 3. קהילה  - תוכנית לפיתוח והעצמה קהילתית שתאפשר ביטחון פיננסי לטווח ארוך, למשל באמצעות פרוייקטים המבטחים השמה בעבודה וביטחון תעסוקתי.

יכולת – הנחלת כלים ושיטות לתגבור היכולת הפיננסית האישית והקבוצתית של חברי האגודה באמצעות קורסים והכשרות של תכנון תקציב המשפחה וכד'.  

אמצו את עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה בפורטל סיפתח, ותרומה מרווחי האתר תועבר לעמותה.

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.