loader
loaderloader
דף הבית > חדשות סיפתח > עמותת ידיד: התנהלות ההוצאה לפועל מקבעת העוני בארץ

עמותת ידיד: התנהלות ההוצאה לפועל מקבעת העוני בארץ

פורסם ב05/05/2016
ע"י אלעד כהן

"מדינת ישראל חייבת להבין שהתנהלות ההוצאה לפועל, בין אם על פי הנוהלים והתקנות ובין אם על פי ההתנהלות הלכה למעשה, מונעת את צמצום מימדי העוני, מקבעת ואף מגדילה את מספר המשפחות החיות בעוני" כך אמר הבוקר סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד, בדיון שהתקיים בועדה לביקורת המדינה ואשר עסק בדו"ח מבקר המדינה על מערכת ההוצאה לפועל.

בדיון אמר מלמד כי "אסור לשכוח שהאחריות לקביעת גובה הריביות ודרכי גביית החובות מוטלת בראש ובראשונה על הריבון, הוא הכנסת. על שולחנם של חברי הכנסת מונחות מספר הצעות חוק אשר קבלתן תאפשר שינוי מערכתי משמעותי ביותר ותסייע לחייבים לשלם את חובם מבלי שיצטרכו לאבד את כבודם ויכולת הקיום הבסיסית שלהם ובמקביל לפתוח דף חדש בחייהם.

מלבד נקודה מרכזית זו, אומר מלמד, אנחנו מבקשים לבצע שינוי בנוהלי העבודה של רשות האכיפה והגבייה בדרך שתאפשר

 • מניעת שיהוי בפתיחה וניהול תיקים על ידי זוכים ובמיוחד זוכים הנעזרים בשרותים של עורכי דין
 • להטיל סנקציות משמעותיות על זוכים, כולל רשויות מקומיות הפועלות לפי פקודת המיסים גבייה ואשר מנצלים את חוסר הידע והיכולת של החייבים וגוזלים מהם ממון רב תוך שהם מנצלים את כשלי המערכת לצרכיהם
 • להגדיל בצורה משמעותית את הזכאות לסיוע משפטי לחייבים שחובם עולה על סכום של 5,000 ש"ח.
 • פתיחת מסלול מהיר לתשלום חוב (מעבר למסלול המהיר בהוצאה לפועל) בסכומים קטנים ובמספר תשלומים וזאת תוך התחייבות שחובות שישולמו בדרך זו הנתונים אודותיהם לא יועברו כנתונים שליליים במסגרת חוק נתוני אשראי.
 • להגביר את מערכת המידע וההסברה לחייבים תוך הקפדה על כתיבת מכתבים בשפה פשוטה וכן בשפות כמו ערבית רוסית ושפות אחרות.

בדוח מיוחד שהוכן במחלקה המשפטית ובמחלקה למדיניות חברתית של "ידיד" מוצע בין השאר: הפחתת שכר הטרחה והאגרות בתיקי הוצאה לפועל, פיקוח על הריביות המטורפות ובדיקה קפדנית של הנתונים והחישובים המבוצעים על ידי רשות האכיפה והגבייה ורשמי ההוצאה לפועל,

"ידיד" קובעת בדוח שהגישה כי כשלים משמעותיים במערכת האכיפה והגבייה מקבעים את העוני בישראל.

בדו"ח המיוחד, שהכינו עורכות הדין, עו"ד יעל קסטן-רבסקי האחראית על תחום ההוצאה לפועל במחלקה המשפטית ב"ידיד" וורדית דמרי-מדר, מנהלת המחלקה המשפטית ב"ידיד" נטען כי כאשר לוקחים בחשבון את פערי הייצוג, הקשיים והחסמים הרבים העומדים בפני אוכלוסיות מודרות בניהול תיק ההוצאה לפועל והסדרת חובם (החל מהריביות וכלה בצווי התשלומים), מתברר כי מערכת ההוצאה לפועל מתקשה לשמור על האיזון הנדרש בין זכויות החייב לזכויות הזוכה, וכתוצאה מכך חייבים רבים עומדים מדי יום בפני הליכי גבייה דורסניים ופוגעניים למרות שאין ביכולתם לשלם את החוב רק מחמת עונים ולא בשל היותם מתחמקים מתשלום חובם, בלא הצדקה. יתרה מכך, מאפייני ההסתבכות בחובות ואופיה של מערכת הגבייה, מובילים לכך שהיציאה ממערכת הגבייה הינה לרוב קשה עד בלתי אפשרית, וזאת במיוחד לאנשים החיים בעוני, הנעדרים רשתות תמיכה משפחתיות וחברתיות המסוגלות להיחלץ לעזרתם בעת הצורך מבחינה כלכלית.

בין השאר קובע הדו"ח כי בין הכשלים והחסמים במערכת האכיפה והגבייה נמצאים בין השאר:

 • חוסר היכולת לקביעת משך זמן סביר לניהול מו"מ להסדר (עוד טרם פתיחת התיק בהוצאה לפועל או מיד עם פתיחתו),
 • שכר הטרחה הקבוע בפתיחת תיקי הוצאה לפועל
 • חוסר פיקוח והפחתה של ריביות
 • חוסר הקפאת ריביות בעת תשלום חודשי
 • חוסר בקריטריונים לחקירת יכולת ולקביעת סכום חודשי
 • חוסר הפרדה בהוצאה לפועל בין מסלולי "אדם לאדם" של זוכים פרטיים ובין מסלולי "זוכים חוזרים", שבהם יוטלו הגבלות על היכולת להפעיל לחץ על החייב לשם הגעה להסדר, ויושם יתר דגש על שמירה על זכויות החייבים (במיוחד בשים לב לכך שזוכים חוזרים אלה מספקים לרוב זכויות בסיסיות כגון דיור, רפואה, רווחה, חינוך ועוד), הגברת הנגישות להליכי פשיטת רגל, הסרת חסמים פרוצדורליים בהליכי ההוצאה לפועל, הקפאת ריביות בעת תשלום חודשי, ועוד.

ומכאן לכותרות הדו"ח העוסקות בחסמים ובכשלים המבניים במערכת האכיפה והגבייה: (פירוט מלא הכולל דוגמאות נמצא בדו"ח המצ"ב)

פתיחת תיק הוצאה לפועל

א. אי מסירת אזהרה - אנשים שלא ידעו על חובם במשך שנים

ב. אי פעילות בתיק על ידי הזוכים/התיישנות

מוצע לקבוע כי חיוב בריבית בתיק ההוצאה לפועל ייעשה רק מיום ביצוע המצאה של אזהרה, ולא מיום פתיחת תיק ההוצאה לפועל, וכן ליתן לרשמי ההוצאה לפועל סמכות להפחתת ריביות ככל שיוכח כי לא בוצעה המצאה של אזהרה. עוד מוצע ליתן לרשמי ההוצאה לפועל סמכות לסגירת תיק ההוצאה לפועל מקום בו לא בוצעה מסירה של אזהרה במשך תקופה שתיקבע.

עוד מוצע לקבוע כי מקום בו נעשתה המצאה לכתובת שנקבעה בין הצדדים ולא נעשתה המצאה בפועל, יש לבצע המצאה נוספת לכתובת הרשומה במשרד הפנים.

עוד מוצע לחדש את ההוראות בדבר גניזת תיקים וביעורם ולהפוך אותן להוראה קבועה אשר תתבצע באופן אוטומאטי לגבי תיקים שזוכה לא ביקש בהם כל פעולה במשך תקופה כלשהי אשר תיקבע.

 

ג. העדר סמכות מקומית

מוצע:  מוצע 3(א1) הקובעת סמכות מקומית מקום בו לתובע מספר סניפים כאשר אחד מהם במקום מגוריו של הנתבע.

לכל הפחות מוצע לאפשר קבלת בקשות להעברת ללשכה אחרת תיק מטעמים שיירשמו תוך ששיקולים אלה יילקחו בחשבון.

עוד מוצע להגדיל את הנגישות בהגשת בקשות: אפשרות להגשת בקשות בכל לשכות ההוצאה לפועל (ולא רק בלשכה בה מתנהל התיק); הגשת בקשות בפקס (לכל הפחות בקשות דחופות כפי שייקבע); אפשרות להגיש בקשות בשם אדם אחר (לדוג', בן  משפחה).

עוד מוצע להגדיל את הנגישות לקבלת מידע: באמצעות מתן גישה ישירה למידע בתיק מכל לשכה; מתן מידע בתיק דרך אתר אינטרנט; מתן אפשרות לקבלת החלטות לרבות החלטות נאמן למקור בכל הלשכות; אפשרות לקבלת מסמכים לגבי תיקים דרך מרכז המידע בפקס ו/או בדואר (כפי שניתן כיום לקבל דף חשבון).

עוד מוצע להגדיל את נגישות אמצעי התשלום: מוצע לאפשר לחייבים לשלם את צו התשלומים באמצעי תשלום נוספים (בנוסף לשוברי תשלום), לרבות כרטיסי אשראי, העברה בנקאית ותשלום באינטרנט.

 

חסמים בבקשות לצו תשלומים

א.צווי תשלומים גבוהים ביחס למצב החייב:

מוצע לקבוע פרמטרים קבועים, אחידים ושקופים לציבור של צו תשלומים, אשר ינחו את רשמי ההוצאה לפועל ויהיו נתונים לביקורת שיפוטית.על הפרמטרים להתחשב במגוון שיקולים לרבות מצב משפחתי, מספר קטינים במשפחה, גובה הכנסות, האם מקבלי קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי, מקום מגורים ועוד.[1]

כמו כן, יש לקבוע כי מקום בו החייב מקבל קצבת קיום מהמוסד לביטוח לאומי, ייקבע צו תשלומים מינימאלי (שלא יעלה על 100 ₪).

עוד מוצע לקבוע מקרים חריגים בהם יינתן צו תשלומים מתחת למינימום (50 ₪ או אפילו 0 ₪ לתקופת גרייס) ולהעניק לרשמי ההוצאה לפועל סמכות להעניק פטור מתשלום חודשי בנסיבות חריגות בהן אדם חי מהכנסה מינימאלית בתנאים קשים ויש בהמשך התשלום לפגוע בכבודו.

עוד מוצע לקבוע פרמטרים לעניין כושר השתכרות של חייב, ואשר בכל מקרה לא יהוו חזקה חלוטה אלא יהיו ניתנים לסתירה מקום בו מראה החייב כי אינו מוצא עבודה התואמת את כושר השתכרותו כפי שנקבע על-ידי הרשם. בתוך כך, לחייבים המקבלים קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי אשר דורשות מבחן תעסוקה (הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה ודמי אבטלה), יש להסתפק במבחן התעסוקה שמבצע שירות התעסוקה.

 

ב.ריבוי חובות: איחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים ופשיטת רגל

מוצע לקבוע בחקיקה העדר התניה של תשלום ראשוני במקרה של איחוד תיקים לראשונה. עוד יש לקבוע כי גם במקרה שאיחוד התיקים מותנה בתשלום חד פעמי (לדוג' מקום בו פוזר התיק בעבר), יש לאפשר פריסתו לתשלומים.

עוד מוצע לקבוע עיכוב הליכים לזמן שייקבע ללא שיקול דעת מקום בו החייב פנה להליכי פשיטת רגל (לרבות אם פנה לסיוע משפטי לצורך מינוי עורך דין לסיוע משפטי).

עוד מוצע לקיים רפורמה מקיפה בהליכי פשיטת רגל אשר תנגיש את מנגנון פשיטת הרגל לחייבים, לרבות מתן ייצוג משפטי על-ידי הלשכה לסיוע משפטי בלא מבחני זכאות ו/או הקלת הקריטריונים לקבלת זכאות למינוי עו"ד,  מתן פטור מפיקדון (גם במקרים בהם החייב אינו זכאי לסיוע משפטי). אנו מציעים גם  פשיטת רגל קטנה אשר תתקיים במסגרת ההוצאה לפועל,[2] במסגרתה יש לכלול בין היתר את הקריטריונים הבאים: מספר שנים, יעילות בהמשך הליכי הגבייה, מידע מלא על נכסיו והיקף התחייבויותיו של החייב.

 

ג.פגמים וחסמים בהליכי הוצאת מיטלטלין

מוצע לקבוע כי צו העיקול בפועל יחול רק לגבי אותם מיטלטלין שאושרו בעיקול ברישום. מקום בו נעשה עיקול בניגוד לחוק ו/או לתקנות, יידרש המעקל להשיב על חשבונו ואחריותו את המיטלטלין המעוקלים ממחסני ההוצאה לפועל לידי החייב. עוד מוצע לקבוע כי כל מקום בו מדובר בעיקול מיטלטלין שלא בחצרי החייב, ועולות טענות מצד ג' בדבר בעלות במיטלטלין המעוקלים, יעוכבו הליכי הוצאת המיטלטלין עד להחלטת רשם שיידרש לקבלת תגובת צד ג'.

מוצע ליתן סמכות לרשם ההוצאה לפועל ליתן פיצוי ללא הוכחת נזק מקום בו בוצעו הליכי עיקול מיטלטלין בניגוד לחוק או נהלי רשות האכיפה והגבייה.

 

ד.נגישות לשפה

מוצע כי רשות האכיפה והגבייה תפעל לתרגום מסמכיםעוד מוצע להורות על מתן מידע לחייבים בלשכות ההוצאה לפועל בכל השפות.עוד מוצע לפעול להנגשה לשונית של דיונים בלשכות ההוצאה לפועל.

 1. החזרת המצב לקדמותו/הסרת עיקולים והגבלות

מוצע:

לשנות את הנוהל הקיים היום ברשות האכיפה והגבייה ובגופים עירוניים וציבוריים אחרים כך שמשך הזמן לביטול עיקולים והגבלות אחרות לא יעלה על 24 שעות.

 

אמצו את עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה בפורטל סיפתח, ותרומה מרווחי האתר תועבר לעמותה.

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.